top of page
English
SATELLITE PHOTOGRAMMETRY

204

polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA SATELITARNA
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych z pokładu satelity oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page