top of page
English
SCANNER

742

polski
English
polski
SKANER


1) urządzenie do digitalizacji (patrz: digitalizacja) dokumentów graficznych, w którym linia po linii rejestruje się wartości atrybutu (atrybutów) pikseli reprezentujące odcień szarości lub charakterystyki barw;
2) urządzenie teledetekcyjne umieszczane zazwyczaj na pokładzie satelity lub samolotu i służące do rejestracji z określoną rozdzielczością (patrz: rozdzielczość) przestrzenną oraz w określonych przedziałach spektralnych promieniowania eletromagnetycznego emitowanego lub odbijanego przez obiekty.

bottom of page