top of page
English
SEMANTICS

722

polski
English
polski
SEMANTYKA
1. W znaczeniu ogólnym – dział lingwistyki zajmujący się badaniem znaczenia wyrazów, fraz i zdań.

2. W informatyce termin ten stosowany jest w dwóch przypadkach:
a) semantyka języków programowania,
b) semantyka danych (patrz: semantyka danych).
W odniesieniu do danych semantyka zajmuje się ich znaczeniem i odwzorowaniem tego znaczenia w modele pojęciowe opisujące analizowaną rzeczywistość w jakiejś konkretnej dziedzinie.

3. W geomatyce semantyka odnosi się nie tylko do dziedzinowego znaczenia danych, ale także do analizy i klasyfikowania elementów i form przestrzennych w oderwaniu od ich dziedzinowego znaczenia.

bottom of page