top of page
English
SENDER

474

polski
English
polski
NADAWCA
w języku UML – obiekt przekazujący egzemplarz (patrz: egzemplarz) (wystąpienie) komunikatu (patrz: komunikat) do obiektu będącego odbiorcą (patrz: odbiorca) tego komunikatu.

bottom of page