top of page
English
SEQUENCE DIAGRAM

121

polski
English
polski
DIAGRAM PRZEBIEGU
w języku UML – diagram opisujący cechy dynamiczne w aspekcie kolejności przesyłania komunikatów pomiędzy klasami.
Pokazuje on współdziałające ze sobą obiekty i sekwencje wymienianych pomiędzy tymi obiektami komunikatów w funkcji czasu. W przeciwieństwie do diagramu współpracy (patrz: diagram współpracy), który nie uwzględnia zależności czasowych, diagram ten nie zawiera związków (patrz: związek) pomiędzy obiektami. Występują dwie formy diagramu przebiegu, jedna opisująca ogólnie wszystkie możliwe scenariusze i druga opisująca szczegółowi jeden z nich. Diagramy przebiegu zawierają podobne informacje jak diagramy współpracy, lecz przedstawione w inny sposób.

Synonim: diagram sekwencji.

bottom of page