top of page
English
SERVER

727

polski
English
polski
SERWER
system komputerowy (lub program) świadczący usługi na rzecz innych systemów, zwanych klientami i kontaktujących się ze sobą za pośrednictwem sieci (patrz: sieć).

Świadczone usługi polegają zazwyczaj na udostępnianiu pewnych zasobów innym komputerom lub pośredniczeniu w przekazywaniu danych między nimi.

bottom of page