top of page
English
SET

960

polski
English
polski
ZBIÓR


1. W znaczeniu ogólnym – skończona lub nieskończona liczba obiektów jakiegoś rodzaju, egzemplarzy (wystąpień, bytów) lub pojęć, które mają określone wspólne właściwości (atrybuty, cechy).

2. W specyfikacjach OGC i w normach grupy ISO 19100 – nieuporządkowana kolekcja nie powtarzających się obiektów lub wartości określonego typu lub bez reprezentacji typu.

bottom of page