top of page
English
SEXAGESIMAL DMS

130

polski
English
polski
DMS SZEŚĆDZIESIĄTKOWY
w normie ISO 6709 i w konsekwencji w normach grupy ISO 19100 – zapis wartości kąta płaskiego podany w postaci jednej sztucznej liczby (artificial number) dziesiętnej w stopniach, bez podawania oznaczeń stopni, minut i sekund, a także bez kropki (lub przecinka) dla oddzielenia części ułamkowej sekund.

Na przykład współrzędna 50°04'46.461"N może być w takim zapisie przedstawiona jako 50.0446461. Gdy kąt dotyczy długości lub szerokości geograficznej zapis ten może także być poprzedzony znakiem plus "+" lub minus "-" określającym półkulę. Jest to sztuczna jednostka stosowana głównie w relacyjnych bazach danych i posługiwanie się nią wymaga dużej ostrożności, ponieważ jej format jest pozornie identyczny z zapisem wartości kąta jako liczby dziesiętnej określającej jedynie stopnie.

Synonim skrócony: DMS, który jest akronimem od Degree-Minute-Second

Porównaj: stopień sześćdziesiątkowy (patrz: stopień sześćdziesiątkowy)

bottom of page