top of page
English
SIDE LOOKING RADAR (SLR)

676

polski
English
polski
RADAR BOCZNEGO WYBIERANIA
radar wyposażony w anteny skierowane na lewo i na prawo w stosunku do kierunku lotu i służący do mapowania obiektów wydłużonych, np. dróg i rzek.

bottom of page