top of page
English
SIGNAL

779

polski
English
polski
SYGNAŁ
w języku UML – specyfikacja asynchronicznego czynnika aktywującego (bodźca) przekazywanego pomiędzy egzemplarzami (patrz: egzemplarz) (wystąpieniami), np. obiektami (patrz: obiekt).

Sygnał może mieć parametry.

bottom of page