top of page
English
SIMPLE SPATIAL OBJECT

500

polski
English
polski
OBIEKT PRZESTRZENNY PROSTY
obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny), który nie zawiera innych obiektów przestrzennych.

bottom of page