top of page
English
SOLID

72

polski
English
polski
BRYŁA
w geometrii – przestrzenna figura, która może być wielościanem lub bryłą krzywopowierzchniową.

W specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – 3-wymiarowy geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty), reprezentujący ciągły obraz fragmentu 3-wymiarowej przestrzeni euklidesowej.

Opis bryły jest realizowany przez zbiór położeń określonych bezpośrednio (patrz: położenie określone bezpośrednio), jako punkty opisane trzema współrzędnymi. Granicą (patrz: granica) bryły jest zbiór domkniętych i skierowanych powierzchni (patrz: powierzchnia), które zamykają przestrzeń zajmowaną przez bryłę.

bottom of page