top of page
English
SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

305

polski
English
polski
INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH
zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które:
a) zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru,
b) przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru,
c) umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi.

Zależnie od obszaru infrastruktura danych przestrzennych może być:
a) lokalna, np. miejska lub powiatowa,
b) regionalna, np. wojewódzka,
c) państwowa,
d) międzynarodowa, np. europejska lub globalna.

Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje:
a) powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości,
b) technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy,
c) przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne i zasoby ludzkie,
d) użytkowników tworzących społeczeństwo geoinformacyjne (patrz: społeczeństwo geoinformacyjne).
Czerwiec 2009

bottom of page