top of page
English
SPATIAL DATA SEMANTIC ACCURACY

136

polski
English
polski
DOKŁADNOŚĆ SEMANTYCZNA DANYCH PRZESTRZENNYCH
właściwość zbioru danych przestrzennych wyrażająca wierność, z jaką zbiór ten odtwarza przestrzeń rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page