top of page
English
SPATIAL DATA SHARING

916

polski
English
polski
WSPÓLNE KORZYSTANIE Z DANYCH PRZESTRZENNYCH
w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, procesy wymiany danych przestrzennych, wchodzących w skład tej infrastruktury, realizowane przez organy publiczne a także instytucje i organy Unii Europejskiej oraz organy ustanowione na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska i państwa członkowskie.

bottom of page