top of page
English
SPATIAL DATA TEMPORAL ACCURACY

133

polski
English
polski
DOKŁADNOŚĆ CZASOWA DANYCH PRZESTRZENNYCH
właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość) i odnosząca się do dokładności atrybutów i relacji czasowych.

Właściwość ta związana jest ze zmianami danych w czasie oraz aktualnością danych w porównaniu do wymaganej częstości aktualizacji.

bottom of page