top of page
English
SPATIAL DATA THEMATIC ACCURACY

137

polski
English
polski
DOKŁADNOŚĆ TEMATYCZNA DANYCH PRZESTRZENNYCH
właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość), wyrażająca dokładność atrybutów ilościowych, a także prawidłowość określenia atrybutów jakościowych, klasyfikacji obiektów i ich relacji.

bottom of page