top of page
English
SPATIAL INFORMATION

299

polski
English
polski
INFORMACJA PRZESTRZENNA
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych (patrz: dane przestrzenne).

bottom of page