top of page
English
SPATIAL OBJECT LIFE-CYCLE INFORMATION

296

polski
English
polski
INFORMACJA O CYKLU ŻYCIA OBIEKTU PRZESTRZENNEGO
w INSPIRE, zbiór własności obiektu przestrzennego, które opisują cechy czasowe wersji obiektu przestrzennego lub zmian między wersjami.

bottom of page