top of page
English
SPATIAL OBJECT LIFE-CYCLE RULES

684

polski
English
polski
REGUŁY CYKLU ŻYCIA OBIEKTU PRZESTRZENNEGO
w INSPIRE, reguły, które określają typy zmian obiektu przestrzennego, powodując utworzenie nowej wersji obiektu przestrzennego lub jego usunięcie/dezaktualizację.

bottom of page