top of page
English
SPATIAL OBJECT TYPE

845

polski
English
polski
TYP OBIEKTU PRZESTRZENNEGO
w INSPIRE, kategoria obiektów przestrzennych.

bottom of page