top of page
English
SPATIAL OPERATOR

544

polski
English
polski
OPERATOR PRZESTRZENNY
według norm ISO 19100, funkcja lub procedura, która w swojej dziedzinie lub zakresie ma co najmniej jeden parametr przestrzenny.

bottom of page