top of page
English
SPATIAL REFERENCE

527

polski
English
polski
ODNIESIENIE PRZESTRZENNE
według normy ISO 19111, opis położenia w świecie rzeczywistym. Opis ten może mieć postać oznaczenia, kodu lub zbioru współrzędnych.

bottom of page