top of page
English
SPECIES DISTRIBUTION

702

polski
English
polski
ROZMIESZCZENIE GATUNKÓW
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, geograficzne rozmieszczenie występowania gatunków zwierząt i roślin pogrupowanych według siatki geograficznej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

bottom of page