top of page
English
SPECIFICATION

749

polski
English
polski
SPECYFIKACJA


1. W informatyce w znaczeniu ogólnym – dokument lub opis, który określa w sposób kompletny, precyzyjny i sprawdzalny wymagania, projekt lub charakterystykę systemu (patrz: system) lub jego fragmentu i często także procedury dla określenia czy te wymagania są spełnione.

2. W języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 – szczegółowy i kompletny opis określający czym coś jest lub co robi.

3. W specyfikacjach OGC – dokument opracowany przez konsorcjum, dostawcę technologii lub użytkownika, który określa pewien obszar zagadnień technologicznych w danym zakresie i który jest w głównej mierze przeznaczony dla programistów jako zbiór wskazówek i zaleceń dla opracowania implementacji tej technologii.

Specyfikacja nie musi być uznanym formalnie standardem (patrz: standard) (normą), ale najczęściej jest przedstawiana jako projekt standardu do oficjalnych instytucji standaryzacyjnych, na przykład do ISO.

bottom of page