top of page
English
SPECTRAL CHANNEL

341

polski
English
polski
KANAŁ SPEKTRALNY
zakres spektralny, w którym system teledetekcyjny rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne).

bottom of page