top of page
English
SPECTROMETER

754

polski
English
polski
SPEKTROMETR
urządzenie służące do pomiaru
1) widma (patrz: widmo) elektromagnetycznego,
2) współczynników załamania promieniowania.

bottom of page