top of page
English
STANDARD

760

polski
English
polski
STANDARD


1) W znaczeniu ogólnym jest to akceptowany poziom jakości.
2) W zakresie normalizacji standard jest synonimem normy i oznacza przyjęty w drodze uzgodnienia dokument zawierający zasady, wskazówki, definicje lub kryteria, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości materiałów, produktów, procesów i usług.

Rozróżnia się:
a) standardy de jure opracowane i zatwierdzone przez odpowiednie organizacje normalizacyjne działające na poziomie krajowym, np. PKN, regionalnym, np. CEN i globalnym, np. ISO oraz
b) standardy de facto stosowane ze względu na ich popularność i znaczenie na rynku, np. standard ODBC (Object Database Connectivity) wprowadzony przez Microsoft.

bottom of page