top of page
English
START NODE

900

polski
English
polski
WĘZEŁ POCZĄTKOWY
w normach grupy ISO 19100 – węzeł (patrz: węzeł) należący do granicy topologicznej (patrz: granica topologiczna) (do brzegu) krawędzi (patrz: krawędź) i odpowiadający punktowi początkowemu (patrz: punkt początkowy) krzywej należącej do realizacji geometrycznej (patrz: realizacja geometryczna) dotyczącej kompleksu topologicznego (patrz: kompleks topologiczny), którego składnikiem jest ta krawędź.

Porównaj: węzeł końcowy (patrz: węzeł końcowy) i punkt początkowy (patrz: punkt początkowy)

bottom of page