top of page
English
START POINT

672

polski
English
polski
PUNKT POCZĄTKOWY
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – pierwszy punkt krzywej (patrz: krzywa).

Wraz z punktem końcowym (patrz: punkt końcowy) stawowi on (geometryczną) granicę (patrz: granica) krzywej i jednocześnie określa jej kierunek. Punkt początkowy jest realizacją geometryczną (patrz: realizacja geometryczna) dotyczącą węzła początkowego (patrz: węzeł początkowy) określającego brzeg topologiczny (patrz: brzeg topologiczny) (granicę (patrz: granica)) krawędzi (patrz: krawędź), którą realizuje ta krzywa.

bottom of page