top of page
English
STATIC SEGMENTATION

762

polski
English
polski
STATYCZNA SEGMENTACJA
sposób modelowania informacji geograficznej, a zwłaszcza sieci, w którym segmentacja elementu sieci jest zależna od zbioru atrybutów zdefiniowanego dla tego elementu.

Oznacza to np., że odcinek drogi musi być dzielony na mniejsze segmenty w wyniku zmian wartości każdego z atrybutów. Patrz: dynamiczna segmentacja.

bottom of page