top of page
English
STATION

670

polski
English
polski
PUNKT GEODEZYJNY
punkt określony pozycją (patrz: pozycja) i zazwyczaj oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym (patrz: znak geodezyjny).

bottom of page