top of page
English
STEREOGRAM

763

polski
English
polski
STEREOGRAM
para zdjęć fotogrametrycznych tego samego fragmentu przestrzeni wykonanych z dwóch różnych stanowisk; dzięki efektowi stereoskopowemu (patrz: efekt stereoskopowy) stereogram umożliwia uzyskanie fotogrametrycznego modelu przestrzennego.

bottom of page