top of page
English
STEREOSCOPE

766

polski
English
polski
STEREOSKOP
przyrząd służący do stereoskopowej obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

bottom of page