top of page
English
STRIP OF PHOTOGRAPHS

807

polski
English
polski
SZEREG ZDJĘĆ
w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, szereg zdjęć fotogrametrycznych wzdłuż osi nalotu charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne).

bottom of page