top of page
English
STYLE

776

polski
English
polski
STYL
w INSPIRE, przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń.

bottom of page