top of page
English
SUB-TYPE OF

609

polski
English
polski
PODTYP
w INSPIRE na podstawie ISO 19103, związek między typem bardziej szczegółowym a typem bardziej ogólnym, gdzie typ bardziej szczegółowy jest w pełni zgodny z typem bardziej ogólnym oraz zawiera dodatkowe informacje.

bottom of page