top of page
English
SUBCLASS

605

polski
English
polski
PODKLASA
w obiektowości i w języku UML – klasa (patrz: klasa) znajdująca się niżej w hierarchii dziedziczenia (patrz: dziedziczenie) w stosunku do innej klasy, jednak tylko w przypadku, gdy ta druga leży na tej samej linii dziedziczenia.

Wynika z tego że pojęcie podklasa jest względne ponieważ określa ono stosunek jednej klasy do jakiejś innej. Pojęcie podklasy występuje w dwóch przeciwstawnych sobie przypadkach – specjalizacji (patrz: specjalizacja) i uogólnienia (patrz: uogólnienie) (generalizacji).

W pierwszym przypadku podklasy są rezultatem dziedziczenia czyli wyprowadzania nowych klas bardziej szczegółowych z jakiejś nadklasy (patrz: nadklasa) i zawierają one wszystkie składniki nadklasy, a także nowe składniki dodane w procesie specjalizacji.

W przypadku generalizacji podklasy służą do wyprowadzenia z nich klasy bardziej ogólnej (nadklasy) poprzez wybranie tych wszystkich składników, które występują w każdej podklasie uczestniczącej w generalizacji. Podklasa leżąca najwyżej w hierarchii w stosunku do jakiejś rozpatrywanej klasy, czyli bezpośrednio pod nią, jest wobec niej klasą pochodną (patrz: klasa pochodna).

Synonimy: potomek - child i subklasa
Porównaj: podtyp i nadklasa (patrz: nadklasa)

bottom of page