top of page
English
SUPERCLASS

475

polski
English
polski
NADKLASA
w obiektowości i w języku UML – klasa (patrz: klasa) znajdująca się wyżej w hierarchii dziedziczenia (patrz: dziedziczenie) w stosunku do innej klasy, jednak tylko w przypadku, gdy leży na tej samej linii dziedziczenia.
Wynika z tego że pojęcie nadklasa jest względne ponieważ określa ono stosunek jednej klasy do jakiejś innej. Pojęcie nadklasy występuje w dwóch przeciwstawnych sobie przypadkach – uogólnienia (patrz: uogólnienie) (generalizacji) i specjalizacji (patrz: specjalizacja). W pierwszym przypadku nadklasa jest rezultatem generalizacji dwóch lub więcej klas bardziej szczegółowych (podklas (patrz: podklasa)) i zawiera wszystkie składniki, które występują w tych wszystkich podklasach. W przypadku specjalizacji nadklasa służy do wyprowadzenia z niej klas bardziej szczegółowych (podklas) poprzez mechanizm dziedziczenia. Nadklasa leżąca najniżej w hierarchii w stosunku do jakiejś rozpatrywanej klasy, czyli bezpośrednio nad nią, jest wobec niej klasą bazową (patrz: klasa bazowa).

Synonimy: klasa macierzysta - parent class, przodek - parent i superklasa
Porównaj: nadtyp (patrz: nadtyp) i podklasa (patrz: podklasa)

bottom of page