top of page
English
SURFACE PATCH

172

polski
English
polski
ELEMENT POWIERZCHNI
w specyfikacjach OGC – 2-wymiarowy geometryczny element prosty (patrz: geometryczny element prosty) użyty jako fragment powierzchni otrzymany przez zastosowanie jednakowych dla całej powierzchni metod definiowania i interpolacji.

bottom of page