top of page
English
SURVEY MARK

979

polski
English
polski
ZNAK GEODEZYJNY
znak wykonany z trwałego materiału i trwale osadzony w podłożu dla oznaczenia położenia punktu geodezyjnego.

Znaki geodezyjne oraz związane z nimi urządzenia i budowle są prawem chronione.

bottom of page