top of page
English
SURVEYOR

215

polski
English
polski
GEODETA
zgodnie z definicją przyjętą przez FIG (patrz: FIG) w roku 2004, specjalista w zakresie geodezji posiadający wykształcenie wyższe oraz techniczne kompetencje dla prowadzenia działalności w co najmniej jednym z wymienionych zakresów:

1) określanie, pomiar i przedstawianie ziemi (patrz: ziemia) oraz obiektów przestrzennych dyskretnych (patrz: obiekt przestrzenny dyskretny) i ciągłych (patrz: obiekt przestrzenny ciągły),
2) gromadzenie i interpretacja informacji o terenie (patrz: informacja o terenie) oraz informacji geograficznej (patrz: informacja geograficzna),
3) stosowanie tych informacji w planowaniu oraz skutecznym administrowaniu gruntami, wodami i budowlami,
4) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w podanych wyżej zakresach.

bottom of page