top of page
English
SYSTEM

780

polski
English
polski
SYSTEM
uporządkowany zespół wzajemnie powiązanych elementów, który ma określoną strukturę i może być rozpatrywany jako całość.

bottom of page