top of page
English
SYSTEM DESIGN

802

polski
English
polski
SYSTEMU PROJEKTOWANIE
jako faza opracowania systemu informatycznego, proces określania architektury sprzętu i oprogramowania, części systemu i jego modułów, baz danych, interfejsów i standardów zgodnie z przyjętymi wymaganiami.

bottom of page