top of page
English
SYSTEM DEVELOPMENT

801

polski
English
polski
SYSTEMU OPRACOWANIE
dotyczy m.in. systemu informacji przestrzennej, proces, który zazwyczaj obejmuje:
a) analizę wymagań (patrz: analiza wymagań)
b) projektowanie systemu (patrz: systemu projektowanie)
c) implementację (patrz: implementacja)
d) sporządzenie dokumentacji systemu (patrz: systemu dokumentacja) oraz
e) szkolenie użytkowników systemu.

Proces ten jest przedmiotem czynności mających na celu zarządzanie nim oraz zapewnienie jakości (patrz: zapewnienie jakości) w sensie zgodności z przyjętymi wymaganiami technicznymi.

bottom of page