top of page
English
SYSTEM DOCUMENTATION

798

polski
English
polski
SYSTEMU DOKUMENTACJA
zbiór dokumentów opisujących m.in.: wymagania, wybór koncepcji, projekt, działanie i obsługę systemu (patrz: systemu obsługa) informatycznego.

W skład dokumentacji powinny wchodzić podręczniki użytkowników i inne materiały szkoleniowe.

bottom of page