top of page
English
SYSTEM STAKEHOLDER

313

polski
English
polski
INTERESARIUSZ SYSTEMU
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, osoba, grupa osób lub organizacja zainteresowana systemem (patrz: system).

bottom of page