top of page
English
TAXONOMY

815

polski
English
polski
TAKSONOMIA


1. W znaczeniu ogólnym – dyscyplina naukowa zajmująca się klasyfikacją i metodami klasyfikacji – grupowaniem jednostek (elementów, obiektów) w taksony, czyli zbiory jednostek należących do tej samej kategorii systematycznej.

2. W normach ISO 19100 – (w pewnym zawężeniu) jest to ontologia obejmująca ograniczenia dotyczące określania podtypów, ich zakresu znaczeniowego i podziału na części.
W takim ujęciu taksonomia jest ontologią zdefiniowaną przy pomocy reguł formalnych.

Synonim: systematyka
Patrz także: semantyka i ontologia

bottom of page