top of page
English
TELECOMMUNICATION SERVICES

866

polski
English
polski
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
usługi polegające na transmisji i kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych za pomocą przewodów, fal radiowych lub optycznych oraz innych środków; ich klasyfikacja obejmuje ponad 20 rodzajów usług.

bottom of page