top of page
English
TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY

203

polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA NAZIEMNA
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych ze stanowisk naziemnych oraz opracowania tych obrazów.

bottom of page